Camilla Fjeldsø

Hundeadfærdsskolen Fyn

Min Baggrund

Baggrunden for al aktivitet på Hundeadfærdsskolen Fyn er uddannelse, uddannelse, uddannelse ;) For mig er det vigtigt, at at jeg kan forklare HVORFOR i alt jeg gør, og derfor har jeg en lang række uddannelser, seminarer, konferencer mm. bag mig, både fra ind- og udland. Det er også årsagen til, at jeg aldrig stopper med at videreuddanne mig.

Kort fortalt startede jeg på biologi studiet på Syddansk Universitet i Odense, hvor jeg i 3 år sørgede for at få alle de tilgængelige fag om dyreadfærd. Jeg besluttede dog, at det ikke var nok og gik derfor over på en privat uddannelse til hundeadfærdsinstruktør efterfulgt af uddannelsen til hundeadfærdsspecialist. Efter yderligere nogle år med alle de relevante kurser jeg kunne finde syntes jeg, at det var på tide at lære om klikkertræning - som er den videnskabelige tilgang til hundetræningen, som netop lægger vægt på indlæringspsykologien. Det kan en tidligere biologi studerende rigtig godt lide ;)

Klikkertræning:

Det ændrede alt! En hel ny verden åbnede sig for mig og fra at kunne forklare tingene ud fra mindre til ingen videnskabelig basis, har jeg nu grundlaget for at forklare tingene fra den videnskabelige vinkel. Det har givet mig mange flere redskaber at vælge mellem i løsning af både trænings og adfærds relaterede problemer. Det har erstattet en meget stor del af den "gamle" måde at gøre tingene på, da det for det første giver meget mere mening at arbejde med indlæringspsykologien i baghovedet hele tiden, da det giver bedre resultater, og da det kan gøres positivt over hele linjen! - hvilket jeg troede jeg gjorde før, men nu godt kan se de små detaljer i forskellene - detaljer, som vel at mærke ikke nødvendigvis er små set med hundens øjne.

Så det "skræmmende" begreb der hedder klikkertræning er nu blevet metoden at arbejde med tingene på her på skolen!

Jeg plejer at sige, at man ikke kan læse sig til at forstå klikkertræning, så hvis man "bare" prøver lidt her og der, så vil det sandsynligvis ikke give mening og ikke rigtig fungere. Men hvis man tager et træningshold hos os her på Hundeadfærdsskolen, så vil man blive sat ind i hvad klikkertræning er for en størrelse og derved vil man opnå forståelsen for træningsmetoden. For langt de fleste med interesse i positiv træning af dyr gælder "én gang klikkertræning - altid klikkertræning" :)

Ud over familiehundetræning af alle hunde i alle aldre på alle niveauer og i forskellige nicher af hundetræningen, tilbyder jeg bl.a.

Enetimer:

Har du en travl eller varierende hverdag, hvor du ikke kan sætte tid af til at følge et træningshold? Har du af andre årsager ikke mulighed for at deltage i træningen, eller har du et træningsrelateret problem, som kræver mere intens og individuel hundetræning og vejledning?

Jeg tilbyder i så fald enetræning og vejledning til dig enten i basal hvalpetræning, almindelig lydighedstræning eller i løsningen af et hverdagsproblem. Fx:

- gå pænt i snor
- komme når du kalder
- ikke hoppe op
- koncentrere sig når der er andre hunde/mennesker tilstede
- eller hvis du bare gerne vil have et rigtigt godt og givende samarbejde med/forhold til din hund

Konsultationer:

Mange hundefamilier har hverdagsproblemer, der forringer familiens livskvalitet, inkl. hundens.

Kommunikationsbrist mellem hund og ejer er den hyppigste årsag til problemer med hunden i hjemmet. Langt de fleste problemer kan løses ved en adfærdskonsultation, hvor familien får redskaber til at arbejde med problemet.

På en adfærdskonsultation går vi i dybden med problemet og finder en løsningsmodel til det. Du vil efterfølgende få udleveret en skriftlig individuel træningsplan at arbejde efter.

Mange oplever, at der sker forbedringer allerede efter nogle dage, hvor det for andre tager længere tid. Dette er både afhængigt af problemets omfang, hvor længe det har stået på og ejerens motivation for at arbejde med de givne redskaber efter konsultationen.

Foredrag og kurser:

I alt fra hundesprog til dogparkour og alt andet, der har med hundeadfærd og træning af familiehunde at gøre. Interesserede kunne fx være:

- jagtklubber/special klubber
- andre træningsklubber/foreninger
- en samling entusiaster, der brænder for familiehunden og er nysgerrig ang. hundeadfærd
- opdrættere
- andre

2 forskellige adfærdsuddannelser:

Den første kalder vi Hundeejeruddannelsen, hvor man får et bredt og solidt kendskab til hundens adfærd igennem mange forskellige emner. Overbygningen hertil hedder Hundeadfærds- og klikkerinstruktør uddannelsen og er for dem, der går med en drøm om at komme til at træne familiehunde.

Målet med alt jeg foretager mig er at fremme velfærden for familiehunden, og det er grunden til, at jeg er rigtig glad for at samarbejde med bl.a. dyrlæger og hundekiropraktorer. Jeg er meget interesseret i at finde en fælles løsning på problemerne, så vi sammen kan opnå det bedste resultat for den enkelte familie og deres firbenede familiemedlem! Det må være meningen med det hele :)

Samarbejde med Overgades Dyreklinik

Torsdag formiddage tilbyder jeg, Camilla, konsultationer og enetimer i konsultationen i Overgades Dyreklinik. Herudover har vi mulighed for at træne med forstyrrelser i byen og ved åen.

En adfærdskonsultation foregår sådan:

  • Der aftales dato for adfærdskonsultationen, som foregår i hjemmet eller på Overgades Dyreklinik. Jeg sender dig et spørgeskema, som du udfylder så fyldesgørende som muligt (er 2 hunde involveret i problemet, skal der udfyldes et spørgeskema pr. hund) og sender retur til mig senest 3 dage før konsultationen.
  • Adfærdskonsultation, i hjemmet, af ca. 1 1/2 - 2 timers varighed. Er der tale om 2 hunde med adfærdsproblemer, skal du sætte 2 1/2 - 3 timer af.
  • Jeg udfærdiger en individuel træningsplan, som sendes til dig.
  • Der skal arbejdes med problemet og 4-6 uger  efter konsultationen følges der op (1 times opfølningskonsultation), hvis du finder det nødvendigt. Prisen for opfølgning er inkluderet - koster dog kørsel.
  • Gratis telefonkonsultation vedr. det aktuelle problem i konsultationsperioden, samt 1/2 år frem.
  • Udover en konsultation, vil det mange gange være en god idé efterfølgende at følge et træningshold. Vælger du at følge et træningshold umiddelbart efter en konsultation, gives 15% rabat på træningsholdet.

Prisen for en konsultation: 1900kr.
Dertil kørselsomkostninger (efter statens takst(ex moms.)): 3,63kr/km
Aften- (efter klokken 16.00) og weekendtillæg: 500kr.
Tillæg for to hundemed adfærdsproblemer: 500kr.

Booking af konsultationer skal ske igennem Overgades Dyreklinik :)

Camilla Fjeldsø

Specialist i Hundeadfærd, www.hasf.dk