Digital røntgen


Digital røntgen


Hos Overgades Dyreklinik bruger vi røntgen som et vigtigt hjælpemiddel i forbindelse med mange former for undersøgelser. Det er bl.a. undersøgelser af led og knogler, hjerte og lunger, tænder, mave-tarmkanalen, drægtigheds- og fødselskomplikationer, cancerundersøgelser mm.

Røntgenbilleder tages efter en samlet sundhedsundersøgelse, hvor hele sygehistorien og dyrets symptomer gennemgås. Det er vigtigt at undersøge dyret grundigt, inden der tages røntgenbilleder, idet billederne skal sammenholdes med de udviste symptomer for at stille den rigtige diagnose.

Røntgenbilleder kan i mange tilfælde være nøglen til den korrekte diagnose og følgende anbefaling af bedst mulig behandling af patienten.