Den nye lovgivning vedrørende katte

Gældende fra 1. juli 2021

D. 1 juli 2021 træder en ændring i lovgivningen vedr. katte i kraft. Loven afskaffer pligten til at fremlyse umærkede katte. Dermed overgår ejerskabet af disse dyr automatisk til optageren.

Formålet med lovændringen er at øge katteejernes incitament til at få mærket deres katte og at afhjælpe presset på katteinternaterne, som har oplevet en stigende tilgang af herreløse tamkatte.

Fra d. 1 juli kan en kat, der ikke er mærket med øretatovering, mikrochip eller halsbånd, optages eller videreformidles af enhver og skal ikke fremlyses, hverken af privatpersoner eller internater. 

Er katten mærket og registreret korrekt, har internatet eller optageren pligt til at kontakte ejeren inden for 24 timer, og når kontakt er etableret, har ejeren 24 timer til at afhente katten - medmindre andet bliver aftalt. Ellers bliver optageren ejer af katten.

Opfordring til at få katten mærket og registreret

Vi anbefaler at mærke katten permanent med en øretatovering og/eller en mikrochip, da et halsbånd nemt kan falde af eller fjernes. Katten bør samtidigt registreres i mindst ét katteregister, så du let kan kontaktes, hvis katten bliver fundet - og I kan blive genforenede.

Det er katteejers eget ansvar at sørge for, at de oplysninger, der står i registret, er opdaterede og korrekte.

Se om din kat er korrekt registreret her:

Dansk Katteregister:
https://www.dansk-katteregister.dk/ 

Det Danske Katteregister:
https://www.katteregister.dk/forside

 

 

Del denne historie